Fundusze Europejskie ekrew

Zamówienia poniżej 130.000 zł netto

Dostawa materiałów opatrunkowych i plastrów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Termin składania ofert do 03.06.2024r do godz. 10.00.

Zapytania ofertowego na wykonanie remontu nawierzchni rampy oraz podjazdu na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZAMRAŻAREK I WAGI SZALKOWEJ.
Termin składania ofert do 24.05.2024r. do godz. 12:00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH I LODÓWKI.
Termin składania ofert do 12.04.2024r. do godz. 12:00.

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Termin składania ofert do 16.04.2024r do godz. 10.00.

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE.
Termin składania ofert do 27.03.2024r do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa gorących napojów z wykorzystaniem urządzeń vendingowych wraz z dzierżawą miejsc pod urządzenia vendingowe.
Termin składania ofert do 19.03.2024r do godz. 10.00.

DOSTAWA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 22.02.2024r do godz. 10.00.

Przeglądu stanu technicznego budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zlokalizowanych przy al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482 Szczecin. Termin składania ofert do 13.02.2024r do godz. 10.00.

SUKCESYWNA DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 12.02.2024r do godz. 10.00 

Dostawa pojemników na odpady medyczne dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 24.01.2024r do godz. 10.00.

Opublikowano 16.01.2024

Dostawa wskaźników do napromieniania składników krwi XR dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 12.01.2024r do godz. 10.00.

Opublikowano 04.01.2024


Świadczenie usług pralniczych dla RCKiK w Szczecinie. Termin składania ofert do 19.12.2023r do godz. 10.00.

Opublikowano 12.12.2023Przegląd stanu technicznego budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zlokalizowanych przy al. Wojska Polskiego 80/82; 70-382 Szczecin. Termin składania ofert do 11.12.2023r do godz. 10.00.

Opublikowano 05.12.2023Dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 18.10.2023r do godz. 10.00.

Opublikowano 10.10.2023ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE, TERENOWYCH ODDZIAŁÓW I EKIP WYJAZDOWYCH. Termin składania ofert do 05.10.2023r do godz. 10.00. 


SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO RCKiK W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 21.09.2023r do godz. 10.00 


Dostawa 100% DMSO dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 07.09.2023r do godz. 10.00


Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych. Termin składania ofert do 17.07.2023r do godz. 10.00.


Dostawa materiałów opatrunkowych i plastrów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 12.06.2023r do godz. 10.00.


Sukcesywna dostawa druków i ksiąg kontroli dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Termin składania ofert do 16.05.2023r do godz. 10.00.


Dostawa roztworu wzbogacającego do przechowywania ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowychE Termin składania ofert do 13.04.2023r do godz. 10.00


DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Termin składania ofert do 27.03.2023r do godz. 10.00.


DOSTAWA ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 06.03.2023r do godz. 10.00

Opublikowano 24.02.2023
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 08.02.2023r do godz. 10.00. 

Opublikowano 31.01.2023SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO RCKiK W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 12.01.2023r do godz. 10.00. 

Opublikowano 05.01.2023