Fundusze Europejskie ekrew

Aktualne przetargi

Nazwa
Status
Data publikacji
1
Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy pomocy kart flotowych umożliwiających zakup bezgotówkowy.
Aktualny
22.09.2023
2
Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku RCKiK w Szczecinie
Aktualny
28.07.2023
3
DOSTAWA SPRZĘTU DO DZIAŁU DAWCÓW I POBIERANIA DLA RCKiK W SZCZECINIE
Aktualny
17.07.2023
4
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MOCY 200 kVA
Aktualny
20.06.2023
5
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWI KONTROLNEJ I ROZTWORÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH
Aktualny
07.06.2023
6
MODERNIZACJA TRZECH WEJŚĆ DO BUDYNKU RCKIK W SZCZECINIE, PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO, OBEJMUJĄCA WYMIANĘ STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU, WZMOCNIENIE SCHODÓW, OKŁADZINY, WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Aktualny
29.05.2023
7
WIRÓWKA DO PREPARATYKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
Aktualny
23.05.2023
8
Remont magazynu RCKiK w Szczecinie obejmujący pokrycie dachu, nowe ścianki działowe, posadzki, tynki, malowanie, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, c.o.
Aktualny
27.04.2023
9
FOTEL DLA DAWCÓW DO POBIERANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
Aktualny
05.04.2023
10
PRASA AUTOMATYCZNA DO SEPARACJI ODWIROWANEJ KRWI NA SKŁADNIKI
Aktualny
31.03.2023
11
ZAMRAŻARKA DO SZOKOWEGO MROŻENIA OSOCZA
Aktualny
23.03.2023
12
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
Aktualny
09.03.2023
13
DOSTAWA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH, ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH, ROZTWORÓW i SLAJDÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH ORAZ KOAGULOLOGICZNYCH
Aktualny
16.02.2023
14
MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO (WINDA) W BUDYNKU RCKiK W SZCZECINIE, OBEJMUJĄCA ROZBIÓRKI, MONTAŻ NOWYCH PROWADNIC, MONTAŻ KABINY I SZAFY STEROWNICZEJ ORAZ NAPĘDU
Aktualny
08.02.2023
15
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
Aktualny
24.01.2023
16
Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań laboratoryjnych
Aktualny
05.01.2023
17
Dostawa monitorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Aktualny
16.12.2022
18
Dozór obiektów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 80-82 w Szczecinie oraz w Terenowym Oddziale w Kołobrzegu.
Aktualny
16.11.2022
19
Dostawa komputerów i monitorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Aktualny
10.11.2022
20
Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy
Aktualny
11.10.2022
21
Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku RCKiK w Szczecinie
Aktualny
07.10.2022
22
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
02.09.2022
23
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKRYWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO TRZECH WIRUSÓW RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV W PULACH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ
Aktualny
25.05.2022
24
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
04.04.2022
25
DOSTAWA ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH, WSKAŹNIKÓW DO NAPROMIENIOWYWANIA ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
01.03.2022
26
DOSTAWA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH, ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH, ROZTWORÓW i SLAJDÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH ORAZ KOAGULOLOGICZNYCH
Aktualny
04.02.2022
27
Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy.
Zakończony
30.12.2021
28
DOZÓR OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 80-82 W SZCZECINIE ORAZ W ODDZIAŁACH TERENOWYCH W BIAŁOGARDZIE I KOŁOBRZEGU
Zakończony
01.12.2021
29
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH ORAZ KOAGULOLOGICZNYCH
Zakończony
16.11.2021
30
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Zakończony
13.08.2021
31
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STOSOWANYCH W ZGRZEWARKACH TYPU TSCD-ii DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW
Zakończony
02.08.2021
32
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
Zakończony
12.05.2021
33
ZZP-50/21 na Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi
Zakończony
16.04.2021
34
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Zakończony
15.04.2021