Aktualne przetargi

Nazwa
Status
Data publikacji
1
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
Aktualny
24.01.2023
2
Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań laboratoryjnych
Aktualny
05.01.2023
3
Dostawa monitorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Aktualny
16.12.2022
4
Dozór obiektów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 80-82 w Szczecinie oraz w Terenowym Oddziale w Kołobrzegu.
Aktualny
16.11.2022
5
Dostawa komputerów i monitorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Aktualny
10.11.2022
6
Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy
Aktualny
11.10.2022
7
Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku RCKiK w Szczecinie
Aktualny
07.10.2022
8
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
02.09.2022
9
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKRYWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO TRZECH WIRUSÓW RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV W PULACH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ
Aktualny
25.05.2022
10
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
04.04.2022
11
DOSTAWA ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH, WSKAŹNIKÓW DO NAPROMIENIOWYWANIA ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
01.03.2022
12
DOSTAWA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH, ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH, ROZTWORÓW i SLAJDÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH ORAZ KOAGULOLOGICZNYCH
Aktualny
04.02.2022
13
Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy.
Zakończony
30.12.2021
14
DOZÓR OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 80-82 W SZCZECINIE ORAZ W ODDZIAŁACH TERENOWYCH W BIAŁOGARDZIE I KOŁOBRZEGU
Zakończony
01.12.2021
15
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH ORAZ KOAGULOLOGICZNYCH
Zakończony
16.11.2021
16
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Zakończony
13.08.2021
17
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STOSOWANYCH W ZGRZEWARKACH TYPU TSCD-ii DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW
Zakończony
02.08.2021
18
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
Zakończony
12.05.2021
19
ZZP-50/21 na Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi
Zakończony
16.04.2021
20
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Zakończony
15.04.2021