Fundusze Europejskie ekrew

RCKiK Szczecin

Godziny rejestracji:

poniedziałek - piątek od 7:15 do 13:15
wyznaczone piątki w miesiącu od 7:15 do 16:00
wyznaczone soboty w miesiącu od 7:15 do 12:00

Dział Dawców i Pobierania

Rejestracja
tel. 91 42 23 435
tel. 91 42 43 630

Rejestracja - Ozdrowieńcy

tel.  91 424 36 45,  726 530 560, 609 583 860, 607 805 363

Gabinet lekarski
tel. 91 42 43 631

Numery telefonów:

Centrala
tel. 91 42 43 600

Dyrektor, Sekretariat

tel./fax 91 42 21 898
tel. 91 42 43 600 w. 102,103

Z-ca Dyrektora d/s Medycznych

tel. 91 42 43 600
tel. 91 42 43 604

Dział Laboratoryjny

Pracownia Konsultacyjna Immunoserologii Transfuzjologicznej

tel. 91 42 43 625
tel. kom. 663 339 334 (24 godz.)

Dział Ekspedycji

tel./fax 91 42 23 670 (24 godz.)
tel. kom. 669 332 337 (24 godz.)
tel. kom. 601 086 486
tel. 91 42 13 152
tel. 91 42 43 600 w. 110, 111

Lokalizacja