Fundusze Europejskie ekrew

Praca

Nazwa
Status
Data ostatniej aktualizacji
1
Młodszy asystent
Aktualne
31.05.2023
2
Pomoc laboratoryjna do Terenowego Oddziału w Koszalinie
Aktualne
31.05.2023
3
Kierowca z uprawnieniami kategorii B,C,D (wymagane wszystkie trzy kategorie)
Aktualne
31.05.2023
4
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Świnoujściu
Aktualne
31.05.2023
5
Pielęgniarka do RCKiK w Szczecinie
Aktualne
31.05.2023
6
Inspektor do Działu Administracyjno-Gospodarczego
Aktualne
31.05.2023
7
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Gryficach
Aktualne
31.05.2023
8
Inspektor (ds. technicznych)
Aktualne
31.05.2023
9
Robotnik gospodarczy
Aktualne
31.05.2023
10
Konserwator urządzeń technicznych
Aktualne
31.05.2023
11
Kierowca z uprawnieniami kategorii B
Nieaktualne
31.05.2023
12
Diagnosty laboratoryjnego
Nieaktualne
31.05.2023
13
Sprzątaczka
Nieaktualne
31.05.2023
14
Lekarz do kwalifikowania krwiodawców
Nieaktualne
31.05.2023
15
Mgr farmacji
Nieaktualne
31.05.2023
16
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Koszalinie
Nieaktualne
31.05.2023
17
Magazynier
Nieaktualne
31.05.2023
18
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców krwi oraz pełnienia funkcji Kierownika Oddziału Terenowego Szczecinku
Nieaktualne
31.05.2023
19
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Szczecinku
Nieaktualne
31.05.2023
20
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nieaktualne
31.05.2023
21
Informatyk
Nieaktualne
31.05.2023
22
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Koszalinie
Nieaktualne
31.05.2023
23
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Szczecinku
Nieaktualne
31.05.2023
24
Rejestrator medyczny
Nieaktualne
31.05.2023
25
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Białogardzie
Nieaktualne
31.05.2023
26
Technik analityki medycznej/technik w Terenowym Oddziale w Gryficach
Nieaktualne
31.05.2023
27
Rejestrator medyczny do Terenowego Oddziału w Gryficach
Nieaktualne
31.05.2023
28
Referent
Nieaktualne
31.05.2023
29
Inspektor (ds. promocji krwiodawstwa)
Nieaktualne
31.05.2023
30
Księgowy / Księgowa
Nieaktualne
31.05.2023
31
Ratownik medyczny do RCKiK w Szczecinie
Nieaktualne
31.05.2023
32
Stanowisko kierownicze w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Nieaktualne
31.05.2023
33
Lekarz uprawniony do badań profilaktycznych pracowników
Nieaktualne
31.05.2023