Fundusze Europejskie ekrew

Uroczystość wręczenia odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” W dniu 17.06.2023 r.

W dniu 17.06.2023 r. o godzinie 11.00 w Sali O w Operze na Zamku w Szczecinie, odbyła się kolejna uroczystość wręczenia odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin. Galę swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki, poseł na sejm Pan Jarosław Rzepa, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Grzegorz Szymański oraz prezesi i przedstawiciele klubów i stowarzyszeń skupiających Honorowych Dawców Krwi i wspierających Honorowe Krwiodawstwo.

Dyrektor RCKiK Pani Ewa Kłosińska odczytała przesłany przez Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego list z podziękowaniem dla odznaczonych Krwiodawców za ofiarność i oddanie służbie krwi.

Aktu wręczenia odznaczeń Krwiodawcom, którzy oddali ponad 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, w imieniu Ministra Zdrowia dokonał Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki wraz z Dyrektor RCKiK Panią Ewą Kłosińską, dziękując za szlachetną postawę oraz wniesiony wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Każdy Krwiodawca otrzymał od Pana Wojewody list gratulacyjny.
Odznaczonych zostało 45 Krwiodawców. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego Opery na Zamku. Podczas uroczystości nie brakowało chwil wzruszenia oraz wspomnień związanych z oddawaniem krwi. Odznaczeni Krwiodawcy mogli wykonać zdjęcie pamiątkowe w fotobudce, a zwieńczeniem gali był poczęstunek. Wszystkim odznaczonym Krwiodawcom jeszcze raz gratulujemy.

*Fotorelacja dostępna - http://krwiodawstwo.szczecin.pl/galeria/72/uroczystosc-wreczenia-odznaczen-honorowy-dawca-krwi-zasluzony-dla-zdrowia-narodu-17062023-r

IMG_20230617_110357.jpg

thumb__1400_0_0_0_auto.jpg

IMG_20230617_110509.jpg

IMG_20230617_111746.jpg

IMG_20230617_110654.jpg

IMG_20230617_113734.jpg

IMG_20230617_114606.jpg

IMG_20230617_115008.jpg

IMG_20230617_124625.jpg

IMG_20230617_125124.jpg

IMG_20230617_125229.jpg

354589830_654680350038049_5963482773636771186_n.jpg