Fundusze Europejskie ekrew

Dzień Bezpiecznego Kierowcy 2023

Dzień Bezpiecznego Kierowcy w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK "OPP Szczecin"