Fundusze Europejskie ekrew

Informacja o działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Wypełniając przepis art 32c. ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1792 z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie ma wpływu na zdrowie osób z ogółu ludności oraz na stan środowiska naturalnego. Działalność ta nie wiąże się z uwalnianiem do środowiska substancji promieniotwórczych.