Fundusze Europejskie ekrew

#bezPrzedawNIEnia

Akcja ma przypominać o wydarzeniach tamtych dni i pielęgnować pamięć o poległych broniących ojczyzny. Szczegóły na temat kampanii oraz informacje na temat wydarzeń organizowanych w jej ramach można znaleźć na stronach MKiDN https://www.gov.pl/.../bezprzedawnienia--wystawa-i... Pamiętając o bohaterach, którzy przelali krew za naszą ojczyznę, oddajmy krew lub jej składniki dla tych, którzy wciąż potrzebują naszej pomocy.