Fundusze Europejskie ekrew

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 2023

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa p. Ewa Kłośińska przesyła życzenia dla Krwiodawców.

BRNB42200AD40BF_001604-page-001.jpg