Fundusze Europejskie ekrew

Informacje dla dawców szpiku

Kto może zostać dawcą szpiku

Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 lat, nie obciążona chorobami genetycznymi, dziedzicznymi, przewlekłymi. 

Jakie są przeciwskazania do oddania szpiku?

Dawstwo  szpiku wykluczają:

Każdy honorowy dawca krwi kwalifikujący się do oddania krwi może zostać jednocześnie honorowym dawcą szpiku !

Droga potencjalnego dawcy szpiku

Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą szpiku/ komórek krwiotwórczych powinna:

Trzeba pamiętać o konieczności jak najszybszego powiadomienia ośrodka dawców szpiku o zmianie adresu, nazwiska, istotnej zmianie stanu zdrowia, itp.

Rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego

Aby zostać wpisanym do rejestru należy:

1. Spełnić warunki kwalifikujące do oddania szpiku

2. Zgłosić się do siedziby RCKIK, 

W momencie, gdy dawca wykaże wstępnie zgodny układ tkankowy z oczekującym na przeszczep pacjenta, będzie to oznaczało, że może zostać dawcą szpiku i rozpocznie się procedura doboru. Więcej informacji na stronie www.poltransplant.org.pl 

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany decyzji odnośnie chęci oddania szpiku potencjalny dawca powinien powiadomić niezwłocznie Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej  celem skreślenia go z listy dawców szpiku.