Fundusze Europejskie ekrew

Praca

Nazwa
Status
Data ostatniej aktualizacji
1
Lekarz do kwalifikowania krwiodawców
Aktualne
18.07.2024
2
Pielęgniarka/położna do RCKiK w Szczecinie
Aktualne
18.07.2024
3
Diagnosta laboratoryjny-umowa zlecenie
Aktualne
18.07.2024
4
Archiwista - umowa zlecenie
Aktualne
18.07.2024
5
Kierowca z uprawnieniami kategorii B
Nieaktualne
18.07.2024
6
Młodszy asystent-diagnosta laboratoryjny do RCKiK w Szczecinie
Nieaktualne
18.07.2024
7
Młodszy asystent-diagnosta laboratoryjny do RCKiK w Szczecinie
Nieaktualne
18.07.2024
8
Pomoc laboratoryjna RCKiK w Szczecinie/ Terenowego Oddziału w Koszalinie
Nieaktualne
18.07.2024
9
Sprzątaczka
Nieaktualne
18.07.2024
10
Mgr farmacji
Nieaktualne
18.07.2024
11
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Koszalinie
Nieaktualne
18.07.2024
12
Kierowca z uprawnieniami kategorii B,C,D (wymagane wszystkie trzy kategorie)
Nieaktualne
18.07.2024
13
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Świnoujściu
Nieaktualne
18.07.2024
14
Magazynier
Nieaktualne
18.07.2024
15
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców krwi oraz pełnienia funkcji Kierownika Oddziału Terenowego Szczecinku
Nieaktualne
18.07.2024
16
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Szczecinku
Nieaktualne
18.07.2024
17
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nieaktualne
18.07.2024
18
Informatyk
Nieaktualne
18.07.2024
19
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Koszalinie
Nieaktualne
18.07.2024
20
Inspektor do Działu Administracyjno-Gospodarczego
Nieaktualne
18.07.2024
21
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Szczecinku
Nieaktualne
18.07.2024
22
Pielęgniarka do Terenowego Oddziału w Gryficach
Nieaktualne
18.07.2024
23
Rejestrator medyczny
Nieaktualne
18.07.2024
24
Lekarz do badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Białogardzie
Nieaktualne
18.07.2024
25
Technik analityki medycznej/technik w Terenowym Oddziale w Gryficach
Nieaktualne
18.07.2024
26
Inspektor (ds. technicznych)
Nieaktualne
18.07.2024
27
Rejestrator medyczny do Terenowego Oddziału w Gryficach
Nieaktualne
18.07.2024
28
Robotnik gospodarczy
Nieaktualne
18.07.2024
29
Referent
Nieaktualne
18.07.2024
30
Konserwator urządzeń technicznych
Nieaktualne
18.07.2024
31
Inspektor (ds. promocji krwiodawstwa)
Nieaktualne
18.07.2024
32
Księgowy / Księgowa
Nieaktualne
18.07.2024
33
Ratownik medyczny do RCKiK w Szczecinie
Nieaktualne
18.07.2024
34
Stanowisko kierownicze w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Nieaktualne
18.07.2024
35
Lekarz uprawniony do badań profilaktycznych pracowników
Nieaktualne
18.07.2024
36
Specjalista/specjalistka ds. zamówień publicznych
Nieaktualne
18.07.2024
37
Rejestrator medyczny do Terenowego Oddziału w Koszalinie
Nieaktualne
18.07.2024
38
Magazynier
Nieaktualne
18.07.2024