Fundusze Europejskie ekrew

Komunikat dla krwiodawców

Uwaga Krwiodawcy!

Osoby, które w okresie od dnia 15 marca 2020 r. wjechały na terytorium RP obejmuje dyskwalifikacja tymczasowa na okres 14 dni licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy niezależnie od kraju, z którego przyjechały.